info@wordpar.com     +91 97400 39859

Word Par International-ברוכים הבאיםל


השירותים שאנו , קריינות ועוד.
מציעים כוללים תרגום, תרגום סימולטני


חברת Word Par מספקת שירותי שפה מקצועיים, המבוססים על רשת עולמית של מתרגמים ולשונאים מקצועיים. כל המומחים בשפה מסויימת, הם דוברים מלידה של שפת המטרה

השירותים שאנו מציעים כוללים בין היתר תרגום, תרגום סימולטני, קריינות, הכנת כתוביות ותמלול. הפרוייקטים השונים מבוצעים תוך הקפדה ותשומת לב מירביות למינוח (טרמינולוגיה), נכונות השפה והיבטים רלוונטיים אחרים של תוצרי הפרוייקטים.

Translation-Services

חלק מהשירותים שאנו מציעים


תרגום ולוקליזציה

חברת Word Par מספקת פתרונות נוחים לדרישות התרגום שלכם.

תרגום סימולטני

שירותי תרגום סימולטני לצורך פגישות, הרצאות, השתלמויות וכנסים.

קריינות

קריינות לצורך פרסומות, תכני לימוד והדרכות, ספרי אודיו (שמע).

כתוביות

כדי לענות.

תמלול

צוות התמלול שלנו מצויד כיאות על מנת לתמלל את קבציכם בנוחיות ובמהירות האפשרית.

לימודי שפות

חברת Word Par International בשיתוף עם חברת Vidushi Academy מציעה מגוון נרחב של לימודי שפות שונות.

ניתן לצפות באתר

זה בשפות הבאות