• Send a Query
  • Talk to us : (India) + 91-9740039859
  • (Canada) + 1-6474300634

שירותי מתורגמנות


אנו מציעים לך את שירותי התרגום לפגישות, הדרכות וכנסים בעזרת המתורגמנים דו ורב לשוניים מאומנים. שירותים אלו זמינים עבור

  1. פרשנות רציפה בפגישות עסקיות ובביקורים
  2. תירגום סימולטני בכנסים או טכסים
  3. סיוע פרשנות במהלך הדרכות רשמיות, מצגות וסביב הכנסים
  4. פרשנות מרחוק בעזרת שיחות ועידה, פגישות ב " רשת ", ובטלפון.

ציוד יוצא דופן לפרשנות ולשיחות וויעדה תמיד זמין לפי הצורך.

Word Par International מספק שירותי מתורגמנות לחברות שדורשות סיוע רב לשוני בכנסים והדרכות. - מתורגמנות לכנסים הינו תחום התמחות ייחודי שדורש רמה גבוהה של מיומנות ובקיאות בשתי השפות. מתורגמני הכנסים המתשייכים ל- Word Par International הינם מוסמכים, מקצועיים ומנוסים. שירותי מתורגמנות לכנסים מסופקים ע"י מתורגמנים סימולטניים מוסמכים ושירות זה דורש ציוד ייחודי כגון מיקרופונים, אוזניות ורשת למתקני אודיו רב ערוציים.