info@wordpar.com     +91 97400 39859

שירותי הקריינות לפרסומות, חומרי הדרכה, ספרי אודיו וכדומה, ניתנים על ידי אמני קול עם קולות מקצועיים וציוד אולפן מתאים. הכנת והעברת הקבצים מתבצעת תוך מתן תשומת לב קפדנית לאיכות ודיוק. הקלטה מתבצעת תוך שימוש בטכנולוגיות יוצאות דופן ומגוון רחב של כשרוני קול תמיד זמין לצרכי לקוחותינו.