info@wordpar.com     +91 97400 39859

WordPar מספק פתרונות נוחים לצרכי ואתגרי התרגום של לקוחותינו. בין אם מדובר במסמכים פשוטים, כגון דוחות בנק או מסמכי נסיעה, או במסמכים מורכבים יותר, כגון ספרי הדרכה והסכמים משפטיים אנו מכסים – את כל ההתחומים עם הצוותים של מתרגמים מוסמחים ומקצועים, אשר תמיד מתרגמים לשפת האם שלהם

הרשת של מנהלי הפרויקטים, מתרגמים, מגיהים ועורכים מבטיחה תהליך חסין מטעויות וצוותים שלנו מבצעים בדיקות איכות תרגום
תוך מתן תשומת לב לשימוש ברשם בהתאם לתחום התרגום.