info@wordpar.com     +91 97400 39859

עם צמיחת תעשיית הבידור והגלובליזציה של כלכלות העולם, האינטראקציה בין תרבויות שונות הולכת וגוברת. Word Par מספק שירותי כתוביות לחברות הסרטים, חברות טלוויזיה וחברות השידור ברחבי העולם. יש לנו צוות גדול של מתרגמים מאומנים ותמיכה טכנית מקצועית להכנת כתוביות מ ואל שפות – שונות תוך הקפדה על תרגום ותזמון מדוייקים