info@wordpar.com     +91 97400 39859

עובד בשותפות עם Vidushi Academy למתן מגוון רחב שלי שיעורי שפה WordPar

גרמנית

צרפתית

ספרדית

יפנית

קוריאנית

מנדרין

ולרמות הנעות בין יסודי ורמת ביניים, לרמה מתקדמת. תבקרו באתר האינטרנט של בית הספר לשפות הרשמי שלנו, Vidushi Academy

www.vidushiacademy.com