info@wordpar.com     +91 97400 39859

אנו מציעים לך את שירותי התרגום לפגישות, הדרכות וכנסים בעזרת המתורגמנים דו ורב לשוניים מאומנים. שירותים אלו זמינים עבור

פרשנות רציפה בפגישות עסקיות ובביקורים

תירגום סימולטני בכנסים או טכסים

סיוע פרשנות במהלך הדרכות רשמיות, מצגות וסביב הכנסים

פרשנות מרחוק בעזרת שיחות ועידה, פגישות ב ” רשת “, ובטלפון.

ציוד יוצא דופן לפרשנות ולשיחות וויעדה תמיד זמין לפי הצורך.