info@wordpar.com     +91 97400 39859

הליכים עסקיים דורשים לעיתים מומחי שפה לטיפול בנושאים הקשורים לשפות זרות. Word Par יכול לגייס ולהביא לשטח הלקוח צוותי מומחי שפה לתקופות קצרות או ארוכות. הליכים המטופלים על ידי Word Par כוללים נושאים מתחום הכלכלה, עסקים, משפטים ורפואה. צרו קשר עם מנהלי פרוייקטים שלנו לקבלת מידע נוסף