info@wordpar.com     +91 97400 39859

Word Par International 的语言学家掌握世界大多数语言。我们提供以下全部语言的服务。

远东
捷克语 阿姆哈拉语 阿萨姆语 缅甸语
丹麦语 阿拉伯语 孟加拉语 中文(粤语)
荷兰语 阿拉姆语 不丹语 中文(普通话)
英语 达里语 古吉拉特语 印尼语
芬兰语 波斯语 哈利亚纳语 日语
佛兰德语 希伯来语 印地语 韩语
法语 普什图语 坎纳达语 马来语
德语 土耳其语 克什米尔语 蒙古语
希腊语 乌兹别克语 马拉雅拉姆语 泰语
匈牙利语 塔吉克语 马尔瓦尔语 越南语
爱尔兰语 尼泊尔语
意大利语 奥里雅语
立陶宛语 旁遮普语
马其顿语 信德语
挪威语 泰米尔语
波兰语 泰卢固语
葡萄牙语 乌尔都语
罗马尼亚语
俄语
斯洛伐克语
西班牙语
瑞典语
乌克兰语
威尔士语
南斯拉夫语